Innovatieve Gasreinigingsoplossingen en Duurzaamheid

Pionierend Milieuverandering met Geavanceerde Scrubbingtechnologie.

Ervaart u uitdagingen?
Neem contact met ons op

Technische ontwikkelingen vinden in een rap tempo plaats vanwege de toenemende vraag naar nieuwe materialen en duurzamere productieprocessen op weg naar een schonere wereld. De uitdaging om te voldoen aan de vraag naar nieuwe technologieën neemt toe en vereist dat we steeds creatiever denken en handelen.

Hoeveel werk er ook wordt verricht aan processen die het milieu niet meer belasten en klimaatneutraal zijn, we hebben nog steeds te maken met bestaande installaties en productietechnieken. Het is onredelijk te verwachten dat een ommekeer binnen enkele jaren kan worden bereikt. Het is echter wel mogelijk om bestaande processen zodanig aan te passen dat de belasting voor mens en milieu tot een minimum wordt beperkt.

Ravebo is al decennia actief in het ontwikkelen en bouwen van op maat gemaakte industriële scrubbers voor gasreiniging. Het toepassingsgebied is bijzonder veelzijdig: van staal tot voedingsmiddelen, van chemicaliën tot bouwmaterialen, van het verminderen van geuroverlast tot het verwijderen van fijnstof, en voor rookgasreiniging.

In de afgelopen jaren is door de verplichting tot schonere productieprocessen, verhoogde recycling van materialen en hergebruik van producten, de nadruk op de ontwikkeling van scrubbers aanzienlijk geëvolueerd.

Voorheen werd een scrubber beschouwd als een eind-van-de-pijpsysteem dat een bepaalde reductie van verontreinigende stoffen vereiste. Tegenwoordig hebben de roep om duurzaamheid en de aangescherpte emissiegrenswaarden niet alleen een aanzienlijke invloed op de configuratie, maar moeten de scrubbers ook als een volledig turnkey-project worden gerealiseerd. Dit betekent bijvoorbeeld dat besturingssystemen moeten worden opgenomen, emissies ter plaatse moeten worden gemonitord met specifieke, hoogwaardige gasanalysatoren en de recuperatie van de wasvloeistoffen moet worden gerealiseerd.

Tegelijkertijd zijn er nieuwe toepassingen voor scrubbers ontstaan, zoals het reinigen van syngas uit pyrolyseprocessen, geurreductie bij biomassavergisting, gasreiniging bij de productie van biobrandstoffen en gaszuivering in metaalrecycling.

We gebruiken On Topic om het laatste nieuws over baanbrekende processen en verfijnde toepassingen te belichten. We vertrouwen erop dat we een duurzame bijdrage kunnen leveren aan een schoner milieu, en we streven naar een leefbaardere wereld.

Geavanceerde Nat Scrubbing Oplossingen voor Syngas

Geavanceerde Nat Scrubbing Oplossingen voor Syngas

Syngas op zijn Schoonst, Efficiëntie op zijn Best!

Geavanceerde Nat Scrubbing Oplossingen voor Syngas

Syngas, geproduceerd door vergassing, bevat vaak onzuiverheden zoals fijnstof, alkali- en stikstofverbindingen, teer en diverse koolwaterstoffen, die operationele problemen zoals corrosie en verstopping kunnen veroorzaken. Ravebo's natte gaswastechnologie is gericht op het verminderen van deze onzuiverheden, waardoor syngas geschikt wordt voor gebruik in verbrandingsmotoren of methanisatiesystemen. De technologie omvat open sproeisystemen met ultrafijne druppels voor efficiënte deeltjesopvang, en tegenstroomwassers met meerdere wassecties voor grondige reiniging. De scrubbers zijn ontworpen om drukverlies te minimaliseren en zijn gemakkelijk te onderhouden, met nadruk op milieunaleving en operationele efficiëntie.

Lees meer...
Geavanceerde Mineralenverwerking en Emissiereductie

Geavanceerde Mineralenverwerking en Emissiereductie

Optimalisatie van Mineralenverwerking voor Milieuexcellentie

Geavanceerde Mineralenverwerking en Emissiereductie

Mineralen, die in talloze industrieën worden gebruikt, genereren fijnstof tijdens productie en transport, wat mogelijke gevaren met zich meebrengt. Deze pagina beschrijft de verschillende vormen en toepassingen van mineralen, waarbij hun cruciale rol in industrieën zoals de bouw, voedingsmiddelen, farmaceutica en hernieuwbare energie wordt benadrukt. Ook worden de milieueffecten van mineralenverwerking besproken, waaronder zorgen over de luchtkwaliteit door zwevende deeltjes. Ravebo biedt gespecialiseerde oplossingen zoals natte gaswassers en stofwassers, afgestemd op de vereisten van het proces, om deze milieueffecten te mitigeren. Daarnaast benadrukt de pagina het belang van mineralenrecycling bij het behouden van hulpbronnen en het verminderen van milieuschade door mijnbouw en verwerking.

Lees verder...
Bio-Based Emissie Controle Technologieën

Bio-Based Emissie Controle Technologieën

Revolutionaire Duurzaamheid met Bio-Based Emissiewassers

Bio-Based Emissie Controle Technologieën

Deze webpagina, gewijd aan bio-gebaseerde technologie en geurcontrole in bioraffinaderijen en bio-brandstoffabrieken, belicht het veranderende landschap van hernieuwbare energie en de bijbehorende uitdagingen. Er wordt ingegaan op het toenemende gebruik van biobrandstoffen om CO2-uitstoot te verminderen en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verkleinen. Biomassa, gedefinieerd door Europese Richtlijn 2009/28/EC, omvat biologisch afbreekbare landbouw-, bosbouw- en industriële residuen. In bio-gebaseerde economieën worden de biologische residuen geconfronteerd met uitdagingen zoals geurcontrole en gasemissies. Ravebo is gespecialiseerd in geurcontrole-eenheden (OCUs) en open sproeiwassers voor efficiënte deeltjesopvang. Deze systemen voldoen aan de Richtlijn Industriële Emissies (IED, Richtlijn 2010/75/EU) voor het beheersen van geuruitstoot, met gebruik van geavanceerde gasanalysatoren voor precisie. De webpagina benadrukt de complexiteit en het belang van het beheersen van emissies in biobrandstofproductie om duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Lees meer...
Uitgebreide Metaalverwerking en Emissie Controle Oplossingen

Uitgebreide Metaalverwerking en Emissie Controle Oplossingen

Innovatieve Technologieën voor de Metaalindustrie: Waarborging van Duurzaamheid en Efficiëntie

Uitgebreide Metaalverwerking en Emissie Controle Oplossingen

Metalen, onmisbaar in het dagelijks leven, worden veelvuldig gebruikt in bouwmaterialen, transport, elektronica en huishoudelijke artikelen. De productie van hernieuwbare energietechnologieën zoals zonnepanelen, elektrische auto's en windturbines heeft de vraag naar verschillende metalen, waaronder zeldzame zoals kobalt, lithium en neodymium, aanzienlijk verhoogd. Metalen worden gecategoriseerd in ferro (ijzer en zijn legeringen zoals staal), non-ferro (bijv. aluminium, goud, koper) en zware metalen (zoals lood, kwik en cadmium). Het winnen en raffineren van metalen uit ertsen zijn energie-intensieve processen die vaak invloed hebben op het milieu door energieverbruik, watervervuiling en emissies van SOx, NOx en CO2. Metaalrecycling wordt benadrukt vanwege de milieuvoordelen, zoals het aanzienlijk verminderen van energiegebruik, lucht- en watervervuiling, en uitputting van hulpbronnen. Ravebo bespreekt ook zijn geavanceerde natte gaswassers, ontworpen voor de metaalindustrie om efficiënt emissies te verminderen en te voldoen aan milieuwetgeving.

Lees meer...
Geavanceerde BTEX-controle met Natte Gaswassers

Geavanceerde BTEX-controle met Natte Gaswassers

Effectieve BTEX-emissiereductie: Innovatieve Wastechnologieën

Geavanceerde BTEX-controle met Natte Gaswassers

BTEX-verbindingen, afkomstig van aardolie, zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu, ze beïnvloeden het centrale zenuwstelsel en dragen bij aan luchtvervuiling en ozonvorming. Ravebo's natte gaswastechnologie, waarbij (bio)diesel met alcoholische additieven als wasvloeistoffen wordt gebruikt, verwijdert effectief BTEX uit gasstromen. Hun open sproeiwassers, bekend om hun lage energieverbruik en onderhoud, gebruiken ultrafijne druppels voor efficiënte deeltjesopvang. Daarnaast wordt op de pagina gedetailleerd beschreven hoe Fourier Transform Infrared (FTIR) analysatoren worden gebruikt voor nauwkeurige identificatie en kwantificatie van gascomponenten.

Lees meer...

Revolutionaire Voordelen

Ontdek de revolutionaire voordelen van scrubbers en geef uw bedrijf een boost met onze gratis whitepaper-download.

Revolutionaire Voordelen

Ontdek de revolutionaire voordelen van scrubbers en geef uw bedrijf een boost met onze gratis whitepaper-download.

Oplossingen voor Geurcontrole bij Afvalwaterzuivering

Oplossingen voor Geurcontrole bij Afvalwaterzuivering

Geavanceerde Natte Scrubber Technologieën voor Geurreductie bij Afvalwater

Oplossingen voor Geurcontrole bij Afvalwaterzuivering

De pagina op de Ravebo-website over afvalwaterzuivering richt zich op geurcontrole in afvalwaterzuiveringsinstallaties, waarbij de groeiende trend naar het toepassen van diverse waterzuiveringstechnologieën wordt benadrukt. Natte scrubbersystemen zijn cruciaal in dit proces, omdat ze geuren van primaire en secundaire zuiveringssystemen, evenals biosolidenverwerkingsfaciliteiten, beheersen. Waterstofsulfide (H2S), met zijn rotte-eiergeur, is een belangrijk aandachtspunt vanwege de gezondheidsrisico's. Natte scrubbers zetten gevaarlijke dampen effectief om in een vloeibare oplossing met behulp van chemische additieven en waternevels. Dit proces verwijdert effectief giftige en ontvlambare gassen zoals H2S. Daarom investeren afvalwaterzuiveringsinstallaties steeds vaker in geavanceerde geurcontrolesystemen, waaronder scrubbers en gasstrippers, om de lucht- en waterzuiverheid te waarborgen voordat gezuiverd water in natuurlijke waterlichamen wordt geloosd.

Lees meer...
Duurzame Praktijken in de Farmaceutische Industrie voor Emissiereductie

Duurzame Praktijken in de Farmaceutische Industrie voor Emissiereductie

Navigeren door Emissiecontrole in de Groeiende Farmaceutische Sector

Duurzame Praktijken in de Farmaceutische Industrie voor Emissiereductie

Sustainable Pharma bespreekt de aanzienlijke bijdrage van de farmaceutische industrie aan de wereldwijde koolstofuitstoot en het belang van emissiecontrole. De industrie, die snel groeit door de toenemende nadruk op persoonlijk welzijn en vergrijzende bevolkingen, draagt ongeveer 5% bij aan de wereldwijde koolstofvoetafdruk en stoot wereldwijd ongeveer 52 megaton CO2-equivalenten uit. Farmaceutische productie omvat vaak organische oplossingen die schadelijke verontreinigende stoffen zoals PAK's, VOS's en fijnstof uitstoten, wat strenge milieuregels en effectieve emissiecontrolemethoden vereist. Natte gaswassers worden benadrukt als een efficiënte oplossing voor het verwijderen van diverse verontreinigende stoffen uit gasstromen. Daarnaast worden Fourier Transform Infrared (FTIR) analysatoren gebruikt voor nauwkeurige identificatie en kwantificatie van verschillende gascomponenten, wat de effectiviteit van emissiecontrolestrategieën in de farmaceutische sector verbetert.

Lees meer...
Cyaniden: Diverse Rollen en Risico's

Cyaniden: Diverse Rollen en Risico's

Van Industrie tot Natuur, een Dubbelzijdig Zwaard

Cyaniden: Diverse Rollen en Risico's

Cyaniden, waaronder stoffen zoals waterstofcyanide (HCN), kaliumcyanide (KCN) en calciumcyanide (Ca(CN)₂), spelen ondanks hun toxiciteit een cruciale rol in verschillende sectoren. Waterstofcyanide, dat zowel in de natuur voorkomt als industrieel wordt gebruikt, is essentieel voor de productie van basisbehoeften zoals vitamines en bepaalde medicijnen. De toepassingen strekken zich uit tot de papier-, nylon-, plastic- en textielindustrie, en in belangrijke mate tot de mijnbouw voor de winning van goud en zilver. De methode die cyanide gebruikt voor goudwinning, hoewel efficiënt en door experts als de veiligste beschouwd, krijgt kritiek vanwege de milieueffecten en de hoge afvalproductie die ermee gepaard gaat. Bovendien worden cyaniden gebruikt in galvaniseren, chemische syntheses en historisch gezien zelfs in ongediertebestrijding. Veiligheidsmaatregelen bij het omgaan met cyanide, gezien de potentiële fatale blootstelling, omvatten strikte regelgeving, extractiesystemen en juiste afvalverwerkingsprocessen. De complexiteit van het veilig benutten van cyanide benadrukt de onmisbare maar gevaarlijke aard ervan in moderne toepassingen.

Lees meer...
Begrijpen van Zwart Koolstof en de Milieueffecten

Begrijpen van Zwart Koolstof en de Milieueffecten

Verminder Industriële Roetemissies

Begrijpen van Zwart Koolstof en de Milieueffecten

Zwart koolstof draagt aanzienlijk bij aan luchtvervuiling en klimaatverandering. Het absorbeert zonlicht, wat leidt tot lokale opwarming en veranderingen in atmosferische patronen. De afzetting op ijs en sneeuw vermindert hun reflectiviteit, wat het smelten versnelt. Bovendien beïnvloedt het de landbouwproductiviteit en de dynamiek van ecosystemen. Maatregelen om de uitstoot te verminderen omvatten het gebruik van schonere technologieën, zoals de RAVEBO scrubber, die zwart koolstofdeeltjes efficiënt opvangt. Bewustwording en beleidsmaatregelen zijn cruciaal om deze wijdverspreide verontreinigende stof aan te pakken en de verstrekkende gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te verminderen.

Lees meer...
Geurhinder en Beheer in de Voedingsindustrie

Geurhinder en Beheer in de Voedingsindustrie

Onderzoek naar de Impact en Oplossingen voor Geurcontrole

Geurhinder en Beheer in de Voedingsindustrie

Geurhinder in de voedingsindustrie heeft een aanzienlijke invloed op de luchtkwaliteit en het welzijn van de gemeenschap, voornamelijk door emissies van processen zoals visverwerking en bakken. Deze geuren, die stoffen zoals aldehyden en VOS's bevatten, verslechteren niet alleen de lokale luchtcondities maar leiden ook tot gezondheidsklachten bij nabijgelegen bewoners. Verspreidingsmodellen worden vaak gebruikt om deze geuren effectief te beoordelen en te beheren. Daarnaast erkent de industrie de diepgaande invloed van geur op de smaakperceptie van voedsel, wat meerdere zintuiglijke input zoals smaak en geur omvat. Het artikel bespreekt verschillende methoden om geurhinder te meten en te kwantificeren, waarbij de nadruk ligt op het gebruik van Europese geurunits en olfactometrie om de ernst van geur in de omgeving te meten. Ook wordt de technologie achter gaswassers behandeld, een veelgebruikte methode om geuruitstoot te minimaliseren door gassen in vloeistoffen te absorberen, cruciaal voor het voldoen aan emissienormen en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Lees meer...

Neem contact op met onze scrubberspecialist

Verhoog uw industriële processen met onze geavanceerde natte gaswassers. Onze specialist staat klaar om u te begeleiden naar efficiëntie, productiviteit en milieunaleving. Neem nu contact met ons op voor deskundig advies, maatwerkoplossingen en snelle reacties. Laten we vandaag nog uw perfecte scrubberoplossing vinden.

Neem contact met ons op