Kolominsternals

In wassers (en proceskolommen) zijn naast de vullichamen, welke voor een goede werking geselecteerd zijn, ook bijkomende kolom internals een vereiste. Deze internals hebben als doel een optimale werking van wassers en proceskolommen te realiseren. Ingeval van bestaande installaties is ook de bouwwijze in sommige gevallen mede bepalend voor de keuze van de internals.

Kolominternals losgestorte vullichamen

Losgestorte vullichamen

Losgestorte vullichamen worden als contactlichaam gebruikt als een gepakt bed in proceskolommen voor het vergroten van het uitwisselend oppervlak tussen een gas en de wasvloeistof. De vullichamen liggen volkomen willekeurig door elkaar boven op een oplegbodem. Er zijn vele verschillende uitvoeringen en vormen met ieder hun eigen karakteristieken. De vullichamen worden gerangschikt naar specifiek oppervlak en vrij volume. Deze parameters zijn tezamen met de vorm verantwoordelijk voor onder andere de efficiëntie en de drukval over het gepakte bed.

Kolominternals oplegbodem

Oplegbodems

Oplegbodems hebben als functie dat ze worden toegepast als constructie (soort open rooster) waarop de vullichamen gestort kunnen worden. De constructie is bij grote(re) diameters vaak gegolfd teneinde de constructie zelfdragend te maken waardoor deze de grote gewichten van de losgetorte vullichamen inclusief de zich hierin aanwezige wasvloeistof kan dragen.

Kolominternals neerhoudrooster

Neerhoudroosters

Neerhoudroosters worden bovenop de losgestorte vullichamen geplaatst om deze op hun plaats te houden. Dit is belangrijk om zelfs bij hoge(re) gassnelheden de vullichamen voor een optimale werking op hun plaats te houden.

Gestructureerde kolompakkingen

Gestructureerde pakkingen zijn speciaal gevormde contactlichamen welke worden toegepast in kolommen en/of reactoren.  Ze bestaan vaak uit platen welke speciaal gevormd zijn en een zeer groot specifiek oppervlak hebben en een lage drukval genereren. Hierdoor zijn ze zeer geschikt voor toepassingen met relatief schoon gas (noodzakelijk in verband met vervuiling).

Kolominternals vloeistofverdeler

Vloeistofdistributie

De wasvloeistof in een (proces)kolom of scrubber kan op verschillende wijzen gedistribueerd worden. Het kan door middel van sproeiers welke aan sproeileidingen gemonteerd zijn en hde vloeistof onder druk op de kolompakkingen versproeien. Wanneer de toepassing van sproeiers niet wenselijk of mogelijk is kan de verdeling van de wasvloeistof ook geschieden door middel van zogenaamde verdeelgoten. Hierbij wordt de wasvloeistof drukloos door goten verdeeld.

Neem contact op met onze scrubberspecialist

Verhoog uw industriële processen met onze geavanceerde natte gaswassers. Onze specialist staat klaar om u te begeleiden naar efficiëntie, productiviteit en milieunaleving. Neem nu contact met ons op voor deskundig advies, maatwerkoplossingen en snelle reacties. Laten we vandaag nog uw perfecte scrubberoplossing vinden.

Neem contact met ons op