De horizontale Scrubber

Horizontale scrubber

Dit type kruisstroom scrubbers bestaat uit een waskamer met, indien noodzakelijk, aangekoppelde verloopstukken om het geheel in een leidingsysteem te kunnen inbouwen. De horizontale scrubber (of gaswasser) kenmerkt zich door een eenvoudige constructie en biedt daardoor een betrouwbare oplossing.

Hoe deze scrubber werkt

Op de sproeileiding voor de gelijkrichter zijn meestrooms volkegelsproeier(s) gemonteerd om de gelijkrichter te bevochtigen zodat aanslag van vuil voorkomen kan worden. De gelijkrichter heeft als functie om een laminaire gasstroom te creëren teneinde turbulentie te voorkomen en het gas te kunnen reinigen; het is namelijk (bijna) niet mogelijk om turbulente luchtstromen te wassen. Tegelijkertijd zorgt de gelijkrichter ervoor dat het water binnen de wassectie blijft.

De wassectie van de scrubber

In de wassectie worden speciale tegen de gasstroom in sproeiende tangentiële holkegelsproeiers geplaatst met een fijne druppel om zo veel mogelijk stof/gasdeeltjes te capteren.  Hoe fijner de druppels des te beter zal de wasser functioneren. Deze sproeiers hebben een zeer homogeen sproeibeeld en deze zijn verstoppingsvrij. Ook kunnen deze sproeiers kunnen gevoed worden met recirculerend water. Het water dient met enige regelmaat ververst te worden om een goede reinigende werking te behouden. Het waterverbruik is relatief gering.

Vervuilde stoffen uit de gasstroom verwijderen

Horizontale scrubberAls laatste is een fijnafscheider geplaatst in de vorm van een lamelafscheider om de vloeistofdruppels uit de gasstroom af te scheiden. De gecapteerde vuildeeltjes worden vervolgens afgescheiden om definitief uit de gasstroom verwijderd te kunnen worden.

Voordelen

Pluspunten van de horizontale scrubber die ontworpen en gefabriceerd wordt door Ravebo. Samen met de klant kijken wij naar de juiste oplossing voor het (emissie)probleem.

  • Laag drukverlies; door toepassing van speciale holkegelsproeiers  en door het ontbreken van (losgestorte) vullichamen
  • Hoge afscheidingsgraad.
  • Ongevoelig voor vervuiling; door de open constructie kunnen vuildeeltjes zich praktisch nergens afzetten.
  • Onderhoudsvriendelijk; door eenvoudige constructie.
  • Via een toegangsluik kunnen de componenten eenvoudig gereinigd worden.