Scrubber van een chemische oppervlaktebehandeling

Scrubber van een chemische oppervlaktebehandelingScrubber van een chemische oppervlaktebehandeling

Scrubber voor het uitwassen van dampen nikkelbaden. Een PP horizontale gaswasser met geïntegreerde buffertanks. De gaswasser bestaat uit twee trappen.

Het verontreinigde gas komt de eerste trap binnen via een zij-ingang door een gelijkrichter om een laminaire luchtstroom te verkrijgen. Het gas wordt door waswaterdruppels en nevel met opgelost NaOH geleid die met sproeiers wordt verspreid. Deze eerste trap heeft een eigen waterbuffer waaruit het moet worden rondgepompt.

Vervolgens wordt het gas ontdaan van druppels door een tussenscheider. Het is de bedoeling dat hier een eerste scheiding van druppels plaatsvindt.

Hierna wordt het gas over een tweede wastrap met een eigen waterbuffer geleid. In deze wastrap wordt vers water zonder toevoegingen door sproeiers verspreid.

Are you facing any challenges?
Get in touch with us

Ten slotte worden de resulterende druppels gescheiden door een druppelscheider

Stroom : 12,000 Nm3/h
Dimensies : 3,600 x 1,500 x 1,200 mm