Zuur Scrubber voor een kunstmestfabriek

Zuur Scrubber voor een kunstmestfabriekZuur Scrubber voor een kunstmestfabriekGaszijdige constructie van de gaswasser:

  • Sproeisectie voor het bevochtigen en schoonhouden van de gelijkrichter. In de sproeisectie worden volle kegel sproeiers gebruikt die het gehele oppervlak besproeien zodat eventueel meegevoerde deeltjes de profielen van de gelijkrichter niet kunnen verontreinigen. De sproeiers zijn aangesloten op de pomp van de wassectie zodat de onderdelen onmiddellijk worden uitgespoeld. De sproeisectie is voorzien van een inspectieluik.
  • Gelijkrichter, voor het lamineren van de gasstroom. De gelijkrichter bestaat uit cassettes, waarin profielen zijn gemonteerd, zodat deze gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd voor inspectie en eventuele reiniging. Een gelijkrichter is nodig omdat de inkomende turbulente luchtstroom niet kan worden gereinigd.
  • Wasgedeelte waarin het waswater als een gesloten lussysteem wordt gebruikt. De wassectie is uitgerust met een inspectieluik. De wassectie bestaat uit holle kegelvormige sproeikoppen die deels in tegenstroom en deels in tegenstroom zijn gemonteerd. De sectie is uitgerust met verschillende sproeiarmen die na elkaar zijn gemonteerd om een lang sproeipatroon te verkrijgen. De sectie is zodanig geconstrueerd dat de sproeiers, door hun gezamenlijk groot debiet, de binnenkant van de wassectie intensief spoelen. De sproeiers zijn met een overlappend sproeibeeld op meerdere sproeipijpen achter elkaar gemonteerd, waardoor een zeer intensief reinigingssysteem ontstaat. Dit betekent dat het verontreinigde gas de sproeisectie niet kan passeren zonder bevochtigd en gereinigd te worden. Daardoor is een pakking geheel overbodig, zodat het drukverlies zeer gering is en vooral laag blijft. In de geïntegreerde buffertank wordt de pH-waarde van de wasvloeistof gemeten. Op basis van deze gemeten waarden moet waswater worden verneveld en vers water worden bijgevuld.
  • Dubbele druppelscheider als fijnafscheider, voor het verwijderen van de meegevoerde druppels. Deze bestaat uit cassettes die gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd voor inspectie en eventuele reiniging. De cassettes van de druppelafscheider zijn gemonteerd in een railsysteem in de gaswasser. De kenmerken zijn een lage drukval, een hoge vloeistofbelasting, ongevoelig voor verstopping en een groot snelheidspotentieel zodat het stromingsoppervlak van de gaswasser relatief klein kan worden gehouden. De cassettes waarin de profielen zijn gemonteerd, zijn compact gehouden (laag gewicht) zodat zij gemakkelijk via een toegangsluik kunnen worden verwijderd. Als de schoepen na verloop van tijd moeten worden gereinigd, kan dit heel gemakkelijk gebeuren door de cassettes te verwijderen en ze te reinigen met een hogedrukspuit.

Are you facing any challenges?
Get in touch with us

Gasstroom : 24,000 Nm3/h dry
Gas temperatuur : 45°C
Druk : 4 mbarg
Gas samenstelling : Air with Cl2, Br2, HCl, HBr, SO2 and SO3
Dimensies (l x b x h) : 3.080 x 1.800 x 2.300 mm
Materiaal : HDPE