Gaswasser voor slachtafvalverwerking en biovergisters

Inleiding tot Ravebo en zijn natte gaswassersystemen

Gaswasser voor biovergistersRavebo is een toonaangevende fabrikant van natte wassersystemen en installaties voor vermindering van schadelijke en geurbelaste gasemissies in de industrie.

Gaswassing voor de biogasindustrie

De biogasindustrie wil energie opwekken uit biogas uit mest. De verwerking van de mest leidt tot ongewenste geuremissie naar de omgeving en moet daarom met een gaswasinstallatie worden gereduceerd. Voor één van deze bedrijven heeft Ravebo een dergelijke installatie ontwikkeld. Het organische afval wordt naar de biogasinstallatie gebracht en vervolgens doorgestuurd naar de verwerkingstanks (vergisters) van de installatie. In de vergister zetten bacteriën de biomassa om in biogas en vloeibare meststof (digestaat).

Reinigingsvolgorde van gaswassers voor gasemissiereductie

De exacte gassamenstelling en de bijbehorende geurbelasting is op dit moment niet bekend. Op basis van onze ervaring is echter te verwachten dat na mestvergisting verschillende componenten in het gas aanwezig zijn. Dit zijn onder andere NH3, H2S, DMS, Monochloramines, Thiazolen en vetachtige componenten. De verhoudingen tussen de verschillende componenten zijn niet bekend, evenmin als de concentraties van de componenten of vetstoffen. Op basis van onze ervaring weten we echter dat de gasvormige componenten de overhand zullen hebben en, met hun karakteristieke lage geurdrempels, de grootste emissieproblemen zullen veroorzaken. Ravebo heeft besloten te kiezen voor de reinigingsvolgorde van de wassers zoals beschreven. Er zij echter op gewezen dat de volgorde kan worden aangepast en dat de secties ook relatief gemakkelijk kunnen worden verwisseld. 

Werking en controle van gaswassers

De wasser werkt volgens een zogenaamd closed loop systeem met KSB pompen waarbij de wassecties bestaan uit open sproeibases. De wasser heeft intrekbare sproeilansen voorzien van tangentiële sproeiers die een homogeen sproeipatroon met ultrafijne druppels genereren voor een optimaal absorptieproces.
De scrubberinstallatie wordt bestuurd met behulp van een Siemens S7-1500 PLC met HMI-scherm dat is ingebouwd in een Rittal-kast waarin de elektrische componenten zijn gemonteerd. 

Continue wasvloeistofmeting en dosering van chemicaliën

Het niveau van de wasvloeistof wordt continu gemeten in elke geïntegreerde buffer met behulp van Endress+Hauser niveauschakelaars voor de operationele en alarmniveaus. De afvoer van wasvloeistof is afhankelijk van het geleidingsniveau. De toevoer van vers water is gebaseerd op het vloeistofniveau.
Voor de controle van de chemicaliën is een systeem voor het meten van de pH-waarde en/of de vrije chloorwaarde ten behoeve van de dosering toegevoegd; de signalen worden verwerkt met behulp van een controller die in de schakelkast is ingebouwd. 
De dosering van het zwavelzuur, natriumhypochloriet en natronloog van de betreffende wassectie vindt plaats via flexibele doseerbuizen. De Iwaki doseerpompen worden gestuurd op de gemeten pH en vrije chloorwaarden, op basis van deze waarden wordt automatisch de juiste hoeveelheid natriumhydroxide, natriumhypochloriet of zwavelzuur gedoseerd.